งานวิจัยพบว่าถุงพลาสติกสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าถุงกระดาษหรือถุงผ้าฝ้าย

งานวิจัยพบว่าถุงพลาสติกสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าถุงกระดาษหรือถุงผ้าฝ้าย

นักวิจัยจาก Nanyang Technology University (NTU) ประเทศสิงคโปร์ ได้ทำโมเดลผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของถุงช็อปปิ้งชนิดต่าง ๆ และรายงานว่าสำหรับการใช้งานในตัวเมืองอย่างสิงคโปร์นั้น ถุงพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวที่ทำจาก high-density polyethylene (HDPE) สร้างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าถุงกระดาษหรือถุงผ้าฝ้ายชนิดใช้ซ้ำได้ ทั้งนี้ ถุงพลาสติกชนิดใช้ซ้ำได้ที่ทำจาก polypropylene ถือเป็นถุงชนิดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ตามมาด้วยถุงพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียว ในขณะที่ถุงกระดาษและถุงผ้านั้นมีผลกระทบในการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนและการปล่อยสารพิษในการผลิตที่สูงกว่าการผลิตถุงพลาสติก

 

การศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยอื่น ๆ ที่มีมาก่อนหน้านี้ นั่นคือ เมื่อคำนึงถึงกระบวนการทั้งหมดในการผลิตแล้ว ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของถุงกระดาษและถุงผ้าฝ้ายนั้นมีสูงกว่าถุงพลาสติกมาก โดยในกรณีของถุงผ้าฝ้ายนั้นเริ่มตั้งแต่การปลูกฝ้ายที่ต้องใช้น้ำมันในการทำการเกษตรทั้งการเตรียมพื้นที่ การปลูก และการเก็บเกี่ยว มีการใช้น้ำสำหรับปลูก และยากำจัดศัตรูพืช ไปจนถึงขั้นตอนการทำเส้นใยฝ้ายและการผลิตเป็นถุง การผลิตถุงกระดาษนั้นก็เช่นกัน คือต้องเริ่มกระบวนการตั้งแต่การปลูกต้นไม้และการใช้น้ำในกระบวนการผลิต

 

อย่างไรก็ตาม ทีมนักวิจัยกล่าวว่าโมเดลนี้ใช้กับกรณีของสิงคโปร์โดยเฉพาะ แต่ก็อาจจะได้ผลเดียวกันในเมืองที่มีประชากรหนาแน่นอื่น ๆ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานในการจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

“สิ่งที่เราต้องการสื่อสารก็คือว่าถุงพลาสติกชนิดใช้ซ้ำได้ถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดถ้าหากพวกมันถูกใช้ซ้ำอย่างน้อย 50 ครั้ง อย่างไรก็ตาม หากถุงพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวถูกนำไปจัดการอย่างถูกต้องแล้วก็จะเป็นตัวเลือกที่สร้างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าถุงประเภทอื่น” Professor Grzegorz Lisak หัวหน้าทีมวิจัยกล่าว

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.