October 2021

ชนิดของบรรจุภัณฑ์ส่งผลต่อการเก็บรักษาอาหาร ไม่ว่าจะเป็นประเภทอาหารแห้งหรือประเภทมีความชื้น และการซีลสุญญากาศแม้จะมีการนำอากาศออกหมดเพื่อไล่ความชื้น แต่หากเลือกบรรจุภัณฑ์หรือพลาสติกที่ไม่เหมาะสมก็จะส่งผลให้อากาศเข้าถึงสินค้าได้เช่นกัน ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตมือใหม่จึงควรศึกษาชนิดของพลาสติกว่าอาหารของเราเหมาะกับพลาสติกแบบไหน ผศ.ดร.ดุสิดา...

 ปี 2563 ทั่วโลกเผชิญกับวิกฤติ COVID-19 ส่งผลต่อวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ขณะเดียวกันเราได้เห็นบทบาทของพลาสติกที่เข้ากับวิถีชีวิตยุคใหม่...

บรรจุภัณฑ์ (Packaging) เป็นอีกตัวช่วยสำคัญของการทำธุรกิจ ที่นอกจากจะทำหน้าที่หุ้มห่อปกป้องดูแลสินค้า จัดส่งถึงมือผู้บริโภคได้อย่างปลอดภัยแล้ว ก็อย่างที่รู้ๆ...

ท่ามกลางกระแสการตื่นตัวทั่วโลกเรื่องสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ หลายคนอาจคิดว่า ลำพังแค่ใช้พลาสติกที่ย่อยสลายได้ ก็สามารถช่วยโลกได้แล้ว…แต่ในความเป็นจริงอาจไม่ได้ง่ายดายเช่นนั้น เพราะไม่ใช่แค่ทิ้งไว้ตามธรรมชาติแล้วพลาสติกเหล่านั้นจะสามารถย่อยสลายได้เองอย่างรวดเร็วจนไม่เหลือร่องรอยอยู่บนโลก แต่การย่อยสลายต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง...