News & Article

จากสบู่ซันไลต์ก้อนแรกที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2433  ด้วยแนวคิดเพื่อปฏิวัติการทำความสะอาดและสุขอนามัยของคนอังกฤษในยุคนั้น ถูกพัฒนาด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยจนกลายมาเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานที่นิยมใช้ไปทั่วโลก วันนี้ ซันไลต์...

ถ้าใครคุ้นๆ คำว่า  “พลาสติกย่อยสลายได้”  “ถุงใบนี้ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ” “ถุงนี้สามารถย่อยสลายได้ในแสงแดด” (ถ้าเป็นแดดเมืองไทยจะย่อยเร็วหน่อย)  หรือ...

องค์การอนามัยโลก ระบุว่าระดับไมโครพลาสติกในน้ำดื่มปัจจุบันยังไม่พบว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพราะร่างกายมนุษย์ไม่สามารถดูดซึมไมโครพลาสติกได้ พร้อมสนับสนุนให้ศึกษาความเสี่ยงไมโครพลาสติกเพิ่มเติม วันนี้ (22...

Highlights: ในการรองรับของเหลวปริมาณเดียวกัน ด้วยน้ำหนักที่เบากว่า และแข็งแรงกว่า จึงทำให้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกนั้นง่ายกว่า...

แรงขับเคลื่อนในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคเกิดขึ้นด้วยหลายปัจจัย ทั้งจากผู้ผลิตที่ต้องการเพิ่มอายุสินค้าบนชั้นวาง การลดน้ำหนักหีบห่อเพื่อการขนส่งที่สะดวกและประหยัด รวมถึงข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละประเทศ ซึ่งความต้องการเหล่านี้ได้รับการตอบโจทย์ไปทีละขั้นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทันสมัย...

EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ วิเคราะห์ ในปัจจุบันอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกไทยเริ่มมีการเติบโตในอัตราที่ช้าลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบคงรูป...

โพรแพ็ก เอเชีย  งานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย ครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม กระบวนการผลิตยาและเวชภัณฑ์...