News & Article

งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร-เครื่องดื่มและบรรจุภัณฑ์นานาชาติครั้งที่ 11 เตรียมพบผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรแปรรูปอาหาร-เครื่องดื่ม เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด เครื่องผลิตขนม...

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในทศวรรษนี้เป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่าน (transition) จากเศรษฐศาสตร์แบบเชิงเส้น (linear economy)...

ไอวีแอลชี้แนวโน้มพลาสติกรีไซเคิลเติบโตสูง ตั้งเป้าปี พ.ศ. 2568 รีไซเคิลขวดพลาสติก...

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ทรัพยากรของโลกเรานั้นร่อยหรอขึ้นทุกวัน ในทุก ๆ หนึ่งวินาทีเรากำลังสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญไป...

จากสบู่ซันไลต์ก้อนแรกที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2433  ด้วยแนวคิดเพื่อปฏิวัติการทำความสะอาดและสุขอนามัยของคนอังกฤษในยุคนั้น ถูกพัฒนาด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยจนกลายมาเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานที่นิยมใช้ไปทั่วโลก วันนี้ ซันไลต์...