News & Article

พลาสติก เป็นนวัตกรรมสำคัญระดับชาติ ที่นำมาใช้ประโยชน์มากมายในหลายอุตสาหกรรม ด้วยคุณสมบัติที่ทั้งแข็งแรง ทนทาน...

   ในยุคปัจจุบันนี้ผู้บริโภคทั่วโลกโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่มีแนวโน้มหันมาใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่อย ๆ  จะเห็นได้จากพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เปลี่ยนแปลงไป เจ้าของแบรนด์สินค้าเองต่างก็คำนึงถึงปลายทางของสินค้าหลังการใช้งานมากขึ้น หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน...

คนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริง ๆ ลุงแอบไปเห็นแบรนด์ Eden Agritech เป็นบริษัทสัญชาติไทยที่คิดค้นนวัตกรรมช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้สดให้นานขึ้นสูงสุดถึง 5...