Article

ปฏิเสธไม่ได้ว่าในทศวรรษนี้เป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่าน (transition) จากเศรษฐศาสตร์แบบเชิงเส้น (linear economy)...

กลายเป็นเซ็กเมนต์ธุรกิจอาหารที่มาแรงสุดในเวลานี้ก็ว่าได้ สำหรับตลาด “Plant-based Food” ที่แต่เดิมอยู่ยังอยู่ใน Niche Market...

แรงขับเคลื่อนในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคเกิดขึ้นด้วยหลายปัจจัย ทั้งจากผู้ผลิตที่ต้องการเพิ่มอายุสินค้าบนชั้นวาง การลดน้ำหนักหีบห่อเพื่อการขนส่งที่สะดวกและประหยัด รวมถึงข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละประเทศ ซึ่งความต้องการเหล่านี้ได้รับการตอบโจทย์ไปทีละขั้นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทันสมัย...

โลกของเรามีความเปลี่ยนแปลงไปทุกวันและเปลี่ยนในอัตราที่รวดเร็ว แน่นอนว่าคนทำธุรกิจต้องก้าวตามเพื่อให้ทันต่อโอกาสและชิงความได้เปรียบในการเป็นผู้นำในตลาด ถ้าหากเราสามารถคาดเดาอนาคตได้ก่อนก็จะยิ่งทำให้ธุรกิจของเราก้าวไปอยู่แถวหน้าและเป็นผู้นำผู้อื่นได้ไม่ยาก ทิศทางของตลาดโลกในปี 2030 ภายในปี 2030...