September 2019

จากสบู่ซันไลต์ก้อนแรกที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2433  ด้วยแนวคิดเพื่อปฏิวัติการทำความสะอาดและสุขอนามัยของคนอังกฤษในยุคนั้น ถูกพัฒนาด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยจนกลายมาเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานที่นิยมใช้ไปทั่วโลก วันนี้ ซันไลต์...

ถ้าใครคุ้นๆ คำว่า  “พลาสติกย่อยสลายได้”  “ถุงใบนี้ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ” “ถุงนี้สามารถย่อยสลายได้ในแสงแดด” (ถ้าเป็นแดดเมืองไทยจะย่อยเร็วหน่อย)  หรือ...

องค์การอนามัยโลก ระบุว่าระดับไมโครพลาสติกในน้ำดื่มปัจจุบันยังไม่พบว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพราะร่างกายมนุษย์ไม่สามารถดูดซึมไมโครพลาสติกได้ พร้อมสนับสนุนให้ศึกษาความเสี่ยงไมโครพลาสติกเพิ่มเติม วันนี้ (22...