June 2021

หลายคนอาจเคยถามตัวเองว่า ‘เราจะทำอะไรเพื่อช่วยโลกใบนี้ได้บ้าง?’ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะตอบคำถามนี้ได้ ความจริงแล้ว เราเชื่อว่าทุกคนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกได้...

มุมมองต่อตัวแพ็กเกจจิ้งของนักการตลาดในยุคนี้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง เพราะแพ็กเกจจิ้งไม่ได้เป็นแค่ตัวที่เข้ามาช่วยห่อหุ้มสินค้าที่อยู่ข้างในเท่านั้น แต่มันยังกลายร่างเป็นเครื่องมือทางการตลาดชั้นดี จากข้อมูลวิจัยของเต็ดตรา แพ้ค พบว่า...

Thermoform-Fill-Seal เป็นรูปแบบของบรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่มีการขึ้นรูปตัวบรรจุภัณฑ์ (bottom web)...