August 2021

ชนิดของบรรจุภัณฑ์ส่งผลต่อการเก็บรักษาอาหาร ไม่ว่าจะเป็นประเภทอาหารแห้งหรือประเภทมีความชื้น และการซีลสุญญากาศแม้จะมีการนำอากาศออกหมดเพื่อไล่ความชื้น แต่หากเลือกบรรจุภัณฑ์หรือพลาสติกที่ไม่เหมาะสมก็จะส่งผลให้อากาศเข้าถึงสินค้าได้เช่นกัน ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตมือใหม่จึงควรศึกษาชนิดของพลาสติกว่าอาหารของเราเหมาะกับพลาสติกแบบไหน ผศ.ดร.ดุสิดา...