February 2021

การทำธุรกิจในปัจจุบัน นอกจากจะต้องแข่งขันกันด้วยกิจกรรมทางการตลาดแล้ว บรรจุภัณฑ์ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทางการตลาดที่ผู้ประกอบการสามารถใช้แข่งขันเพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับสินค้าและกระตุ้นยอดขาย ดังนั้นการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย สวยงาม และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า...

โอสถสภาเดินหน้าพัฒนาการหมุนเวียนบรรจุภัณฑ์ ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมตอบรับเทรนด์การบริโภคอย่างรับผิดชอบ นางวรรณิภา ภักดีบุตร กรรมการผู้จัดการใหญ่...

บรรจุภัณฑ์ (Packaging) เป็นอีกตัวช่วยสำคัญของการทำธุรกิจ ที่นอกจากจะทำหน้าที่หุ้มห่อปกป้องดูแลสินค้า จัดส่งถึงมือผู้บริโภคได้อย่างปลอดภัยแล้ว ก็อย่างที่รู้ๆ...