Contact Us

ติดต่อฝ่ายขาย : 086-604-9888

info@expressplaspack.com
sales@expressplaspack.com

บริษัท เอ็กซเพรส พลาสแพค (ประเทศไทย) จำกัด

สำนักงานใหญ่ และโรงงานสมุทรปราการ

1480 หมู่ที่ 9 ถนนทางรถไฟสายเก่า ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

02-755-0757-60, 095-735-4465

02-755-0730

info@expressplaspack.com, expressplaspack.th@gmail.com

โรงงานสมุทรสาคร

14/9 หมู่ 2 ถนนบ้านแพ้ว-พระประโทน ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

034-881-281, 098-247-8750

034-881-281

expressplaspack.th@gmail.com

Download Company profile

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการร่วมงานกับเรา?

กรุณาฝากข้อความไว้ด้านล่างนี้ เราจะรีบติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง