เครื่องซีลอาหาร Sealing Machine Set

บริษัทฯ พัฒนาสายงาน Sealing Machine เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เป็น startup หรือธุรกิจ SME ขนาดกลางและขนาดย่อมใน อุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป โดยออกแบบและนำเข้า เครื่องซีลอาหาร ปิดฝาแบบอัตโนมัติ ในขนาดกะทัดรัดต้นทุนไม่สูง และใช้งานง่าย สามารถใช้งานได้ในจุดขาย (point of sale) เพื่อตอบโจทย์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับลูกค้า โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ มีสินค้าเครื่องซีล 2 แบรนด์ ได้แก่ ENTERPACKTM (จากประเทศเกาหลี) และ SMART PACKTM (จากประเทศจีน)