Flexible Packaging

อุตสาหกรรมอาหารปัจจุบัน การใช้บรรจุภัณฑ์แบบอ่อน (Flexible Packaging) ในกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่มนั้นเป็นที่นิยมอย่างสูง บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวส่วนใหญ่จะขึ้นรูปจาก ฟิล์มหลายชนิด เช่น ฟิล์มซีล ฟิล์มหด ฟิล์มยืด ฟิล์มที่ลอกง่ายอย่าง easy peel รวมถึง พวกถุงที่มีความแข็งแรง ทนต่อความร้อน และความดันสูงได้ ปรับแต่งชนิดของฟิล์มให้ต้านทานการซึมผ่านของออกซิเจน ความชื้นและไขมันได้ ช่วยให้สินค้าอาหารรสชาติดี มี shelf life นานขึ้น อีกทั้งยังสามารถพิมพ์ลวดลายกราฟฟิกลงบนบรรจุภัณฑ์เป็นสื่อการตลาดได้ และเมื่อผนวกกับจุดเด่นของน้ำหนักที่เบา และมีความยืดหยุ่นสูง จึงช่วยลดปริมาณการใช้วัสดุและพลังงานในกระบวนการผลิต ประหยัดค่าขนส่งและพื้นที่ ตลอดจนห่อหุ้มสินค้าไม่ให้แตกหักง่าย