Gravure printing for labeling

บริษัทฯ สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าของสินค้าอาหารได้ ด้วยการพิมพ์ลวดลายกราฟฟิกลงบนบรรจุภัณฑ์เป็นสื่อการตลาด ให้สินค้ามีความน่าดึงดูดกับ end users บริษัทฯ ใช้ระบบการพิมพ์แบบกราเวียร์ (Gravure Printing) ซึ่งสามารถพิมพ์บรรจุภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพสูง โดยขั้นตอนจะเริ่มจากการสร้างลายลงไปบนพื้นผิวของแม่พิมพ์ แล้วจึงผ่านการดูดซับหมึกเพื่อนำไปวางบนพื้นผิวเพื่อผลิตภาพพิมพ์ โดยสามารถพิมพ์จำนวนสีได้สูงสุด 8 สี

Gravure printing

Gravure printing

Gravure printing

Gravure printing

Gravure printing