บรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ (MAP) คืออะไร?

บรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ (MAP) คืออะไร?

บรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศคืออะไร

บรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ MAP เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ที่ใช้มากที่สุดในการแปรรูปและการเก็บรักษาเนื้อสัตว์ / ผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำสดตลอดจนผลไม้ / ผักสดขนมอบและผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ อีกมากมาย บรรจุภัณฑ์ MAP สามารถเพิ่มอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับปรุงการนำเสนอบรรจุภัณฑ์อาหาร

บรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ เป็นเทคโนโลยีการบรรจุอาหารเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาอาหารซึ่งเรียกอีกอย่างว่าการบรรจุแก๊สการล้างด้วยแก๊สการบรรจุในชั้นบรรยากาศป้องกันหรือบรรจุภัณฑ์ที่มีออกซิเจนลดลง บรรยากาศที่เต็มไปด้วยบรรยากาศของบรรจุภัณฑ์ได้รับการปรับเปลี่ยนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งโดยปกติจะมีหนึ่งหรือสามก๊าซรวมกัน ได้แก่ ไนโตรเจนคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของอาหาร
Modified Atmosphere ช่วยให้ผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุในหีบห่อที่สดใหม่และผ่านกระบวนการน้อยที่สุดสามารถคงรูปลักษณ์สัมผัสและคุณค่าทางโภชนาการได้ดังนั้นจึงเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงในการช่วยให้ผู้ค้าปลีกสามารถส่งมอบมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าด้านอาหารของตนได้

เหตุใดจึงต้องใช้ Modified Atmosphere Packaging

เนื่องจากผู้บริโภคชื่นชอบความเป็นธรรมชาติและสดใหม่. เมื่ออาหารรวมทั้งผลไม้ผักหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ถูกเก็บเกี่ยวหรือฆ่าแล้วอาหารนั้นจะยังคงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับแบคทีเรียซึ่งยังคงใช้คาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันและสารอาหารที่มีอยู่ในการทำงาน กระบวนการต่อเนื่องเหล่านี้นำไปสู่การย่อยสลายรวมถึงการเปลี่ยนสีที่ไม่พึงปรารถนาการสูญเสียรสชาติและเนื้อสัมผัสที่ไม่ดี การทำงานของเอนไซม์อาจทำให้อาหารบูดเสียได้ ปัญหาทั้งหมดนี้สามารถแก้ไขได้โดยการใช้บรรจุภัณฑ์ MAP ดัดแปลงบรรยากาศ ประโยชน์ของบรรจุภัณฑ์ MAP:

 • การยืดอายุการเก็บรักษา: รวมบรรจุภัณฑ์ MAP ที่มีอุณหภูมิลดลงทำให้สามารถยืดอายุการเก็บรักษาอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์ MAP อายุการเก็บรักษาอาหารสามารถขยายได้ 50% ถึง 500%
 • ลดขยะอาหารเศษอาหาร เป็นปัญหาที่ร้ายแรงทั่วโลก ในบรรจุภัณฑ์ที่มีการดัดแปลงบรรยากาศจะยืดอายุการเก็บรักษาซึ่งช่วยให้ร้านค้าสามารถสั่งซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพื่อลดขยะอาหาร
 • ปรับปรุงคุณภาพและรูปลักษณ์ของอาหาร: บรรจุภัณฑ์ MAP สามารถยืดอายุการเก็บรักษาอาหารให้คงรสชาติสีและพื้นผิวดั้งเดิมไว้ได้ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่าคุณภาพและรูปลักษณ์ของอาหารจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
 • ลดการใช้สิ่งเสพติด: ในตลาดปัจจุบันผู้บริโภคเริ่มสนใจผลิตภัณฑ์อาหารจากธรรมชาติมากขึ้นเรื่อย ๆ ผู้ผลิตอาหารพยายามกำจัดสารกันบูดเทียมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้มีฉลาก ‘GREEN’ และแสดงให้เห็นว่าโดยพื้นฐานแล้วอาหารนั้นสดและเป็นธรรมชาติ
 • ปรับปรุงกลยุทธ์การผลิตการกระจายสินค้าและโลจิสติกส์: เนื่องจาก MAP อายุการเก็บรักษาอาหารจึงยืดออกไปเนื่องจากอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายอาหารจึงสามารถเพิ่มระยะการจัดส่งอาหารและเปิดประตูสู่ตลาดได้มากขึ้น แพ็คเกจ MAP ช่วยให้ผู้แปรรูปอาหารผู้ผลิตอาหารผู้จัดจำหน่ายอาหารและผู้ค้าปลีกอาหารสามารถควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ความพร้อมใช้งานและต้นทุนได้ดีขึ้น วงจรความสดที่ยาวนานขึ้นทำให้ผู้ขายของชำสามารถกำจัดการหมุนเวียนผลิตภัณฑ์บ่อยครั้งการถอดและการบรรจุใหม่ซึ่งจะช่วยลดแรงงานและค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสีย ผู้จัดจำหน่ายสามารถขยายพื้นที่จัดจำหน่ายหรือเสนอสายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้นให้กับผู้ค้าปลีกเนื่องจากข้อกำหนดในการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ไม่บ่อยนักจะทำให้เกิดการเติบโตในพื้นที่อื่น ๆ ผู้ผลิตอาหารสามารถใช้ประโยชน์จากรอบการเปลี่ยนทดแทนที่เพิ่มขึ้นเพื่อลดความต้องการในการเปลี่ยนการผลิต กำลังการผลิตสามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นโดยการพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ

MAP ดัดแปลงบรรยากาศบรรจุภัณฑ์รายการก๊าซและคำแนะนำส่วนผสม

บรรจุภัณฑ์ MAP คือการเติมก๊าซบริสุทธิ์เกรดอาหารหรือก๊าซผสมลงในภาชนะ ก๊าซที่มีความบริสุทธิ์จะถูกส่งเป็นของเหลวในภาชนะขนาดเล็กสแตนเลสสตีลหรือภาชนะขนาดใหญ่หรือเป็นก๊าซในถังแรงดันสูงหรือเครื่องกำเนิดก๊าซ

แม้ว่าจุดประสงค์ประการหนึ่งของ MAP คือการยืดอายุการเก็บรักษา แต่การเลือกส่วนผสมของก๊าซที่ถูกต้องสำหรับ MAP นั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การเลือกส่วนผสมที่มีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานที่สุดเสมอไป เนื่องจาก MAP ยังหมายถึงความสดใหม่และเป็นธรรมชาติโดยคงไว้ซึ่งรสชาติสีและเนื้อสัมผัสดั้งเดิม ในบางกรณีการสละอายุการเก็บรักษาบางส่วนเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุ MAP มีลักษณะที่ดีขึ้น

บรรจุภัณฑ์ปรับเปลี่ยนบรรยากาศเนื้อ

แผนที่ไม่ได้หมายถึงอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานที่สุดเท่านั้นไม่!

ก๊าซหลัก

ก๊าซหลักสามชนิดที่มักใช้ในบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ ได้แก่ O2, CO2 และ N2 การเลือกใช้ก๊าซมากขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุ ก๊าซเหล่านี้มักใช้เพียงอย่างเดียวหรือใช้ร่วมกันเพื่อรักษาสมดุลของการยืดอายุการเก็บรักษาที่ปลอดภัยกับคุณสมบัติทางประสาทสัมผัสที่ดีที่สุดของอาหาร ก๊าซเฉื่อยเช่นอาร์กอนใช้ในเชิงพาณิชย์สำหรับผลิตภัณฑ์เช่นกาแฟและผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว อย่างไรก็ตามการใช้งานของ Argon นั้นมีข้อ จำกัด มาก

 1. ไนโตรเจน (N2): ไนโตรเจนเป็นก๊าซเฉื่อย (ก๊าซที่ไม่เกิดปฏิกิริยา) ไม่มีกลิ่นรสหรือสี ไนโตรเจนมีความหนาแน่นต่ำกว่าอากาศไม่ติดไฟและมีความสามารถในการละลายในน้ำต่ำ (0.018 g / kg ที่ 100 kPa, 20 ° C) และส่วนประกอบของอาหารอื่น ๆ ไนโตรเจนไม่สนับสนุนการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์แบบแอโรบิคดังนั้นจึงยับยั้งการเน่าเสียแบบแอโรบิค แต่ไม่ได้ป้องกันการเติบโตของแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจน ความสามารถในการละลายต่ำของไนโตรเจนในอาหารสามารถใช้เป็นก๊าซฟิลเลอร์เพื่อป้องกันการยุบของแพ็คโดยรวม N2 ที่เพียงพอในส่วนผสมของก๊าซเพื่อปรับสมดุลของปริมาตรที่ลดลงเนื่องจาก CO2 จะเข้าสู่สารละลาย การยุบตัวของแพ็คเกิดจากผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความชื้นและไขมันสูงเนื่องจากอาหารเหล่านี้ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศ ในบรรจุภัณฑ์ MAP ดัดแปลงบรรยากาศของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจะใช้ไนโตรเจน 100% เพื่อป้องกันการเหม็นหืนจากออกซิเดชั่น
 2. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2): คาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซไม่มีสีมีกลิ่นฉุนเล็กน้อยที่ความเข้มข้นสูงมาก เป็นสารที่ทำให้ขาดอากาศหายใจและมีฤทธิ์กัดกร่อนเล็กน้อยเมื่อมีความชื้น CO2 ละลายได้ง่ายในน้ำ (1.57 g / kg @ ที่ 100 kPa, 20 ° C) เพื่อผลิตกรดคาร์บอนิก (H2CO3) ที่เพิ่มความเป็นกรดของสารละลายและลด pH ก๊าซนี้ยังละลายได้ในไขมันและสารประกอบอินทรีย์อื่น ๆ ความสามารถในการละลายของ CO2 จะเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิที่ลดลง. ด้วยเหตุนี้ฤทธิ์ต้านจุลชีพของ CO2 จึงสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัดที่อุณหภูมิต่ำกว่า 10 ° C มากกว่าที่ 15 ° C หรือสูงกว่า สิ่งนี้มีผลอย่างมากต่อแผนที่ของอาหาร ความสามารถในการละลายสูงของ CO2 อาจส่งผลให้แพ็คยุบตัวได้เนื่องจากปริมาตรของ headspace ลดลง ในบางแอปพลิเคชัน MAP จะนิยมใช้การยุบแพ็คเช่นในชีสห่อโฟลว์สำหรับการขายปลีก คาร์บอนไดออกไซด์ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียแอโรบิคส่วนใหญ่ โดยทั่วไปแล้วระดับ CO2 ที่สูงขึ้นหมายถึงอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้น แต่อาหารที่มีความชื้นสูงและมีไขมันจำนวนมากจะดูดซับ CO2 ระดับของ CO2 ที่มากเกินไปในบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศอาจทำให้บรรจุภัณฑ์ยุบเสียรสชาติและการสูญเสียน้ำหยด ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องหาจุดสมดุลระหว่างไฟล์ อายุการเก็บรักษาที่พึงปรารถนาและ ระดับที่อาจมีผลกระทบเชิงลบใด ๆ ทน. ก ขั้นต่ำ แนะนำให้ใช้คาร์บอนไดออกไซด์ 20% ในก๊าซผสมเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
 3. ออกซิเจน (O2): ออกซิเจนเป็นก๊าซที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นซึ่งมีปฏิกิริยาสูงและสนับสนุนการเผาไหม้ มีความสามารถในการละลายในน้ำต่ำ (0.040 g / kg ที่ 100 kPa, 20 ° C) ออกซิเจนส่งเสริมปฏิกิริยาการเสื่อมสภาพในอาหารหลายประเภทรวมถึงปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของไขมันปฏิกิริยาสีน้ำตาลและปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของเม็ดสี แบคทีเรียและเชื้อราที่เน่าเสียส่วนใหญ่ต้องการออกซิเจนในการเจริญเติบโต ดังนั้นเพื่อเพิ่มอายุการเก็บรักษาของอาหาร MAP Modified Atmosphere Packaging ควรมีความเข้มข้นต่ำของออกซิเจนตกค้าง ควรสังเกตว่าในอาหารบางชนิดความเข้มข้นของออกซิเจนต่ำอาจส่งผลให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพและความปลอดภัย (เช่นการเปลี่ยนสีที่ไม่พึงประสงค์ของเม็ดสีเนื้อแดงความชราในผักและผลไม้การเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่เป็นพิษในอาหาร) และสิ่งนี้จะต้องนำมาพิจารณาด้วย เมื่อเลือกองค์ประกอบที่เป็นก๊าซสำหรับอาหารบรรจุหีบห่อ ทีที่นี่มักจะ เหตุผลที่ดีที่ทำให้ออกซิเจนมีอยู่ในบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศรวมถึงการบำรุงรักษา สีสดและเป็นธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์อาหาร (เช่นเนื้อแดง); รักษา การหายใจ ผักและผลไม้สด ยับยั้งการเจริญเติบโตของ สิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช้ออกซิเจน (ผักและปลาบางชนิด)
 4. อาร์กอน (Ar): อาร์กอนมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ ก๊าซไนโตรเจน. เป็นก๊าซเฉื่อยรสจืดไม่มีกลิ่นทางเคมี ที่หนักกว่าไนโตรเจนและไม่มีผลต่อจุลินทรีย์ในระดับที่สูงกว่า อาร์กอน สามารถใช้ใน Modified Atmosphere Packaging เพื่อทดแทนไนโตรเจนในการใช้งานส่วนใหญ่ได้เช่นกัน ยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และสารเคมีย่อยสลาย ปฏิกิริยา. ความสามารถในการละลาย (สองเท่าของไนโตรเจน) และแน่นอน ลักษณะโมเลกุลให้คุณสมบัติพิเศษสำหรับใช้กับผัก ภายใต้บาง เงื่อนไขทำให้ปฏิกิริยาการเผาผลาญช้าลงและลดการหายใจ อาร์กอนสามารถเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการ MAP ได้อย่างแน่นอน แต่คุณควรเรียนรู้ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของก๊าซล่วงหน้า

ก๊าซอื่น ๆ

 1. คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO): คาร์บอนมอนอกไซด์เป็นก๊าซที่เป็นพิษไม่มีสีไม่มีกลิ่นและไวไฟ มีความเสถียรที่สูงถึง 400 ° C เมื่อเทียบกับการสลายตัวเป็นคาร์บอนและออกซิเจน ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการใช้คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ในบรรจุภัณฑ์ MAP Modified Atmosphere ที่มี CO2 ในระดับสูงสามารถเพิ่มอายุการเก็บรักษาและรักษาสีแดงสดของเนื้อสัตว์ได้ โปรดทราบว่าไม่อนุญาตให้ใช้ CO ใน MAP ในยุโรป
 2. โอโซน (O3): ก๊าซโอโซนเป็นออกซิเจนรูปแบบหนึ่งที่ไม่เสถียรซึ่งได้รับการสังเกตว่ามีการออกซิไดซ์และ คุณสมบัติในการฆ่าเชื้อและใช้ในการถนอมอาหาร สามารถจัดส่งได้อย่างปลอดภัยเท่านั้น ความเข้มข้นสูงถึงประมาณ 15% ในอากาศหรือออกซิเจนโดยมีครึ่งชีวิตเพียง 20 นาทีในการทำความสะอาด น้ำ. ประโยชน์ที่สำคัญอย่างหนึ่งคือมันจะแตกตัวเป็นออกซิเจนของธาตุที่ไม่เป็นอันตราย เนื่องจากความไม่เสถียรจึงถูกสร้างขึ้นในสถานที่จากอากาศบริสุทธิ์หรือออกซิเจนใกล้กับที่ที่มัน จำเป็นต้องมี การใช้ก๊าซโอโซนในบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ MAP คือการปรับปรุงทั้งอายุการเก็บรักษาและความปลอดภัยของอาหาร. แต่การเสนอขายที่ประสบความสำเร็จนั้นมี จำกัด เนื่องจากไม่เฉพาะเจาะจงของโอโซน ความสามารถในการออกซิไดซ์และอายุการใช้งานสั้น ซึ่งหมายความว่ามีแนวโน้มที่จะโจมตีแพ็คเช่นเดียวกับไฟล์ สารปนเปื้อนจุลินทรีย์และผลกระทบใด ๆ จะเกิดขึ้นเพียงไม่กี่นาทีแรกของแพ็ค ชีวิต. หลังจากนี้โอโซนจะทำปฏิกิริยาทำให้ปริมาณออกซิเจนสูงขึ้นเล็กน้อย เกินไป โอโซนมากเกินไปอาจทำให้แพ็คเสียหายหรือเปลี่ยนสีและอาจออกซิไดซ์ที่พื้นผิวของ ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดการปลดปล่อยสารอาหารซึ่งจะกระตุ้นการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต คุณกำลังพยายามควบคุม
บรรจุภัณฑ์ที่มีบรรยากาศดัดแปร

ส่วนผสมของก๊าซ MAP ที่แนะนำ

เป็นหัวข้อที่ยากสำหรับโครงการแผนที่เหล่านั้นในการพิจารณาส่วนผสมของก๊าซที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์ของตน ตารางต่อไปนี้แสดงรายการส่วนผสมของก๊าซทั่วไปสำหรับการอ้างอิงของคุณเท่านั้น โปรดทำการทดสอบสำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์ MAP ของคุณเสมอ

ผลิตภัณฑ์ ส่วนผสมของแก๊ส ผลิตภัณฑ์ ส่วนผสมของแก๊ส
เนื้อแดงดิบ (เนื้อแกะเนื้อวัวหมู) O₂: 70-80%

CO₂: 20-30%

ผลิตภัณฑ์พาสต้าสด CO₂: 50%

N₂: 50%

สัตว์ปีกดิบและนกเกม O₂: 0-20%

CO₂: 30-40%

N₂: 60-70%

เครื่องในดิบ O₂: 80%

CO₂: 20%

ผลิตภัณฑ์ผสม CO₂: 30-40%

N₂: 60-70%

เบเกอรี่ CO₂: 30-70%

N₂: 0-70%

สัตว์ปีกส่วนมืดและการตัด O₂: 70-80%

CO₂: 20-30%

ปลาดิบ (สีขาวไขมันต่ำ) O₂: 30%

CO₂: 40%

N₂: 30%

ปลาดิบ (มัน) CO₂: 40%

N₂: 60%

กุ้งและหอย (เช่นกุ้ง) O₂: 30%

CO₂: 40%

N₂: 30%

 เนื้อสัตว์ที่ปรุงสุกและบ่ม CO₂: 30-40%

N₂: 60-70%

 ปลาและอาหารทะเลปรุงสุกและบ่ม CO₂: 30-40%

N₂: 60-70%

 สัตว์ปีกที่ปรุงสุกและหายแล้ว CO₂: 30-40%

N₂: 60-70%

 อาหารสำเร็จรูป CO₂: 30%

N₂: 70%

 ชีสแข็ง (เช่นเชดดาร์) CO₂: 100% ชีสแข็งขูด CO₂: 0-30%

N₂: 70-100%

 ชีสอ่อนนุ่ม CO₂: 40%

N₂: 60%

 ผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง CO₂: 0%

N₂: 100%

 ผักปรุงสุก CO₂: 30-40%

N₂: 60-70%

 ผักและผลไม้สด O₂: 5%

CO₂: 5%

N₂: 90%

 อาหารเหลวและเครื่องดื่ม N₂: 100%  น้ำอัดลม CO₂: 100%

Modified Atmosphere Packaging ทำงานอย่างไร

สภาพแวดล้อม Modified Atmosphere Package ถูกสร้างขึ้นจากก๊าซในบรรยากาศปกติผสมที่สมดุลอย่างประณีต การผสมก๊าซ MAP ที่สมดุลอย่างประณีตช่วยชะลอกระบวนการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อลดการสูญเสียสีกลิ่นและรสชาติที่ไม่ดีอันเป็นผลมาจากการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์การเน่าเสียและการเหม็นหืนที่เกิดจากเชื้อราและสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช้ออกซิเจนอื่น ๆ
แพ็คเกจ Modified Atmosphere ที่ได้รับการควบคุมอย่างระมัดระวังช่วยให้บรรลุและรักษาอัตราการหายใจที่เหมาะสมเพื่อรักษาสีสดรสชาติและปริมาณสารอาหารของเนื้อแดงอาหารทะเลผลไม้และผักที่ผ่านการแปรรูปน้อยที่สุดพาสต้าอาหารที่เตรียมไว้ชีสขนมอบเนื้อสัตว์ที่ผ่านการบ่ม และอาหารแห้งตลอดอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานขึ้น

MAP Modified Atmosphere Packaging สามารถทำงานได้เนื่องจากก๊าซที่เติมเข้าไปสามารถควบคุมจุลินทรีย์ในอาหารได้

ส่วนใหญ่มีแบคทีเรียยีสต์และราอยู่ XNUMX ประเภทตามระบบทางเดินหายใจที่แตกต่างกัน และความต้องการการเผาผลาญและ ความต้องการออกซิเจนสำหรับการเผาผลาญและ กระบวนการเจริญเติบโต

 1. จุลินทรีย์แอโรบิค: ต้องการออกซิเจนเพื่อการหายใจ และการเจริญเติบโตเช่นสายพันธุ์ Pseudomonas, สายพันธุ์บาซิลลัสบางชนิด, สายพันธุ์ Acinetobacter / Moraxella, สายพันธุ์ Micrococcus, ยีสต์ฟิล์มและเชื้อรา ดังนั้นการควบคุมสิ่งมีชีวิตเหล่านี้บางส่วนสามารถทำได้โดยการยกเว้นออกซิเจนจากแพ็ค
 2. จุลินทรีย์แบบไม่ใช้ออกซิเจน: ไม่ต้องการออกซิเจนในการเจริญเติบโตและหลายชนิดถูกยับยั้งหรือฆ่าโดยออกซิเจนในปริมาณเล็กน้อยเช่น Clostridium species
 3. จุลินทรีย์ Microaerophilic: ต้องการออกซิเจนในระดับต่ำเพื่อการเจริญเติบโตที่เหมาะสม บางชนิดต้องการระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นเพื่อการเจริญเติบโตที่เหมาะสมเช่นสายพันธุ์ Campylobacter และ Lactobacillus
 4. จุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจน Facultative: สามารถหายใจและเติบโตได้โดยมีและไม่มีอากาศหรือออกซิเจนเช่น Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Brochothrix species, Salmonella species, Vibrio species, fermentative yeasts and Bacillus บางสายพันธุ์
แผนที่ - Salami

MAP ดัดแปลงบรรยากาศวัสดุบรรจุภัณฑ์

มีวัสดุบรรจุภัณฑ์หลายประเภทสำหรับ MAP Modified Atmosphere Packaging ตามรูปแบบบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ Pouch, Flow wrap (ประเภทแนวนอนหรือแนวตั้ง), แพ็คถาดสำเร็จรูป, แพ็ค Thermoforming MAP

ข้อควรพิจารณาในการเลือกวัสดุ MAP

การเลือกวัสดุบรรจุภัณฑ์ MAP Modified Atmosphere นั้นเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายประการ ได้แก่ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์วิธีการบรรจุสภาพแวดล้อมการจัดเก็บข้อกำหนดลักษณะของบรรจุภัณฑ์สำหรับการขายปลีกวิธีการแปรรูปที่บริโภคในประเทศ (เช่นไมโครเวฟ) เป็นต้นเมื่อเลือกวัสดุ MAP ต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ บัญชีผู้ใช้:

 1. ที่สำคัญที่สุดคืออัตราการส่งก๊าซและคุณสมบัติของสิ่งกีดขวาง: การเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ MAP ดัดแปลงบรรยากาศส่วนใหญ่พิจารณาจากอัตราการส่งผ่านของก๊าซและไอน้ำ วัสดุเช่นโพลีเอสเตอร์ (PET) ไนลอน (PA) โพลีไวนิลิดีนคลอไรด์ (PVdC) และโคพอลิเมอร์แอลกอฮอล์เอทิลีน – ไวนิล (EVOH) เป็นอุปสรรคต่อก๊าซที่ดี แต่ในหลาย ๆ กรณีอุปสรรคของไอน้ำไม่ดี
 2. คุณสมบัติป้องกันไอน้ำและกลิ่นหอม: โพลีเธนโพลีโพรพีลีนและเอทิลีน – ไวนิลอะซิเตทมีอัตราการส่งผ่านก๊าซสูงเกินไปที่จะรักษาส่วนผสมของก๊าซหรือสูญญากาศที่เลือกไว้ให้นานพอที่จะให้อายุการเก็บที่เพียงพอสำหรับผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ แต่เป็นอุปสรรคที่ดีในการไอน้ำและด้วยเหตุนี้จึงป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์แห้งหรือผลิตภัณฑ์แห้งไม่ให้ชื้น
 3. การปิดผนึกด้วยความร้อน: สิ่งสำคัญคือต้องมีการสร้างตราประทับแบบปิดผนึกตามลำดับ ไม่มีการรั่วไหลและคงส่วนผสมของก๊าซไว้ ภายในแพ็ค ชั้นปิดผนึกโดยทั่วไปคือ LDPE, PP, EVA, Metallocene และ Surlyn (ชื่อจดทะเบียนกับ Dupont)
 4. ความแข็งแรงและคุณภาพของซีล: สิ่งนี้ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิความดันและเวลาที่อยู่อาศัย ดังนั้นจึงมีความจำเป็น เพื่อเลือกวัสดุที่ดำเนินการภายในพารามิเตอร์ของวงจรและเส้นการปิดผนึกของเครื่อง MAP ความเร็ว. นอกจากนี้ยังสำคัญมากที่จะต้องมีความเข้ากันได้ ระหว่างวัสดุที่ถูกปิดผนึกเข้าด้วยกันเพื่อให้แน่ใจ ความสมบูรณ์และลักษณะที่ต้องการ (เช่นลอกได้หรือ ถาวร).
 5. ความโปร่งใส: การเคลือบป้องกันละอองน้ำที่ใช้กับแผ่นด้านบนหรือมาสเตอร์แบทช์ป้องกันการเกิดฝ้าที่เพิ่มเข้าไปในวัสดุระหว่างการอัดขึ้นรูปจะป้องกันการเกิดหยดน้ำที่พื้นผิวด้านในทำให้สามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน การเลือกใช้วัสดุเองก็อาจส่งผลต่อความโปร่งใสของแพ็คได้เช่นกันขึ้นอยู่กับความใสและความมันวาว
 6. ความสามารถในการขึ้นรูปได้: อาจมีการขึ้นรูปวัสดุเพื่อผลิตอย่างใดอย่างหนึ่ง ถาดแข็ง สำหรับการใช้งานการปิดฝาในภายหลังหรือกระเป๋ากึ่งแข็ง / ยืดหยุ่นสำหรับการกรอกแบบฟอร์มอินไลน์และการปิดผนึก

โดยทั่วไปแล้ววัสดุในการใช้งานที่แข็งจะมีคุณสมบัติในการกั้นก๊าซที่มีความหนาต่ำ อย่างไรก็ตามความหนาที่จำเป็นเพื่อให้ได้ความแข็งแกร่งของแพ็คที่ยอมรับได้จะเพิ่มคุณสมบัติการกั้นก๊าซให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานหลายประเภท เนื่องจากความหนาของถาด / กระเป๋าที่ขึ้นรูปมีความสัมพันธ์โดยตรงกับคุณสมบัติของสิ่งกีดขวางจึงจำเป็นต้องพิจารณาการออกแบบเครื่องมือขึ้นรูปลักษณะการไหลของวัสดุและความหนาของฟิล์มเมื่อเลือกวัสดุ อาจมีการเพิ่มอุปสรรคเพิ่มเติมให้กับโครงสร้างวัสดุเช่น EVOH เพื่อช่วยยืดอายุการเก็บรักษาให้นานขึ้น

ประเภทภาพยนตร์แผนที่

MAP ดัดแปลงบรรยากาศทั่วไปฟิล์มบรรจุภัณฑ์สำหรับใช้เป็นวัสดุปิดฝาหรือผลิตแพ็คบนเครื่องปิดผนึกฟอร์มแนวนอนหรือแนวตั้งเป็นโครงสร้างหลายชั้นที่ขึ้นอยู่กับอาหารที่จะบรรจุอาจทำจากวัสดุเช่น PP, PET, EVOH, PE ฯลฯ
ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ MAP หรือถาดขึ้นรูปมักทำจากลามิเนต PP หรือ PET / PE

 1. ลามิเนต – วัสดุสองชั้นขึ้นไปเคลือบด้วยความร้อนกาวหรือชั้นผูก
 2. Co-extruded – วัสดุสองชั้นขึ้นไปอัดในเวลาเดียวกัน

แต่ละกระบวนการให้ประโยชน์และคุณสมบัติของตัวเองในการเลือกวัสดุ MAP ที่เหมาะกับผลิตภัณฑ์ของคุณทางเลือกที่ดีที่สุดคือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพของผู้จัดหาวัสดุ MAP

 1. ฟิล์มกึ่งซึมผ่านและซึมผ่านได้ – วัสดุ MAP ที่ดีที่สุดสำหรับผักและผลไม้สดมักใช้ฟิล์มที่มีการซึมผ่านค่อนข้างสูงเพื่อให้บรรยากาศที่ปรับเปลี่ยนสมดุลสามารถทำได้โดยผลิตภัณฑ์ช่วยหายใจ ภาพยนตร์เช่น EVA หรือพลาสติก พีวีซี มีอัตราการส่งก๊าซสูง อีกทางเลือกหนึ่งในการบรรลุการส่งผ่านระดับสูงเหล่านี้คือการผลิตฟิล์มที่มีรูพรุนขนาดเล็กที่มีระดับการซึมผ่านสูง แต่สามารถควบคุมได้อย่างสมเหตุสมผล ด้วยการจับคู่ขนาดและจำนวนของการเจาะเข้ากับอัตราการหายใจของผลิตภัณฑ์ทำให้สามารถผลิตฟิล์มที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานส่วนใหญ่ได้
 2. แอปพลิเคชันผู้เชี่ยวชาญ – การใช้งานไฟล์ ไมโครเวฟ นำไปสู่การใช้งานมากขึ้น ถาด PPs หรือการขึ้นรูปและฟิล์มฝาที่ใช้ PP นอกจากนี้ยังสามารถใช้ฟิล์มประเภทนี้ได้ในกรณีที่ต้องการการอบชุบด้วยความร้อนเช่นการพาสเจอร์ไรส์หรือการฆ่าเชื้อ การปรุงอาหารด้วยไอน้ำในไมโครเวฟโดยใช้ PP หรือการอัดขึ้นรูปร่วมของ PP, APET และโพลีคาร์บอเนต ถาดหรือการขึ้นรูปเป็นไปได้ด้วยฝา “ช่องระบายอากาศ” ประเภทต่างๆ ฝาปิดสามารถรวมเทคโนโลยีไว้ในฟิล์มหรือวาล์ว / ฉลากจริงซึ่งจะปล่อยแรงดันสะสม ณ จุดที่กำหนด การใช้ชั้นตัวยึด (Die-Electric) ในฟิล์มสามารถใช้เพื่อสร้างเอฟเฟกต์ที่สามารถเข้าเตาอบได้ในไมโครเวฟ พลังงานไมโครเวฟจะถูกแปลงโดยตัวรับความร้อนเป็นความร้อนที่เปล่งประกายเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีสีน้ำตาล / กรอบเช่นขนมปังหรือขนมอบ นอกจากนี้ยังมีการเคลือบเฉพาะทางเพื่อปรับปรุงผลต่อไป ถาดสำเร็จรูปยังมีจำหน่ายในรูปแบบ ซีพีอีทีฟอยล์แบบกดและบอร์ดสำหรับเตาอบที่เสนอทางเลือกในการเตาอบแบบคู่ให้กับลูกค้า
เนื้อบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ

เครื่องบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ

โดยทั่วไปมีเครื่องบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ 5-6 ประเภทสำหรับประเภท MAP ที่แตกต่างกัน: กระเป๋าสำเร็จรูป, ถุงเทอร์โมฟอร์ม, ถาดแข็งสำเร็จรูป, ถาดแข็งแบบเทอร์โมฟอร์ม มณฑลซานตง Kangbeite บรรจุภัณฑ์อาหารเครื่องจักรกล จำกัด นำเสนอเครื่อง MAP ระดับมืออาชีพสำหรับแพ็ค MAP ถาดแข็ง

ประเภทการปิดถาด

เครื่องปิดถาดใช้ถาดแข็งที่ทำไว้ล่วงหน้าซึ่งปิดผนึกด้วยฟิล์มฝาด้านบน อากาศในถาดพลาสติกแข็งจะถูกระบายออกจากแม่พิมพ์ปิดผนึกและเติมก๊าซป้องกันลงในถาด (วิธีการเติมสุญญากาศ) จากเกรดอัตโนมัติและกำลังการผลิต Kangbeite Packaging Machinery นำเสนอเครื่องปิดผนึกถาด MAP Modified Atmosphere เครื่องบรรจุภัณฑ์ 3 ประเภท: เครื่องทำแผนที่แนวตั้ง KBT450 series, เครื่อง MAP แบบอินไลน์ KBT1000, เครื่องทำแผนที่ความเร็วสูงพิเศษ KBT550

ฟิล์มทั่วไปสำหรับใช้เป็นวัสดุปิดฝาหรือผลิตแพ็คบนเครื่องปิดผนึกแบบแนวนอนหรือแนวตั้งเป็นโครงสร้างหลายชั้นซึ่งขึ้นอยู่กับอาหารที่จะบรรจุอาจทำจากวัสดุเช่น PP, PET, EVOH, PE, ฯลฯ ฐานใยหรือถาดขึ้นรูปมักทำจากลามิเนต PP หรือ PET / PE •ลามิเนต - วัสดุสองชั้นขึ้นไปเคลือบด้วยความร้อนกาวหรือชั้นผูก •การอัดขึ้นรูปร่วม - วัสดุสองชั้นขึ้นไปที่อัดขึ้นรูปในเวลาเดียวกัน แต่ละกระบวนการให้ประโยชน์และคุณสมบัติของตัวเองและการปรึกษาหารือกับซัพพลายเออร์ฟิล์มคุณภาพจะช่วยในการเลือกที่เหมาะสมที่สุด •ฟิล์มกึ่งซึมผ่านและซึมผ่านได้ - สำหรับผลไม้และผักสดมักใช้ฟิล์มที่มีการซึมผ่านค่อนข้างสูงเพื่อให้บรรยากาศที่ปรับเปลี่ยนสมดุลสามารถบรรลุได้โดยผลิตภัณฑ์ช่วยหายใจ ฟิล์มเช่น EVA หรือ plasticized PVC มีอัตราการส่งผ่านก๊าซสูง อีกทางเลือกหนึ่งในการบรรลุการส่งผ่านระดับสูงเหล่านี้คือการผลิตฟิล์มที่มีรูพรุนขนาดเล็กที่มีระดับการซึมผ่านสูง แต่สามารถควบคุมได้อย่างสมเหตุสมผล ด้วยการจับคู่ขนาดและจำนวนของการเจาะเข้ากับอัตราการหายใจของผลิตภัณฑ์ทำให้สามารถผลิตฟิล์มที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานส่วนใหญ่ได้ •การใช้งานผู้เชี่ยวชาญ - การใช้ไมโครเวฟที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ นำไปสู่การใช้ถาด PP หรือการขึ้นรูปและฟิล์มฝาที่ใช้ PP มากขึ้น นอกจากนี้ยังอาจใช้ฟิล์มประเภทนี้ในกรณีที่ต้องการการอบชุบด้วยความร้อนเช่นการพาสเจอร์ไรส์หรือการฆ่าเชื้อ การปรุงอาหารด้วยไอน้ำในไมโครเวฟโดยใช้ PP หรือการอัดขึ้นรูปร่วมของถาดหรือการขึ้นรูป PP, APET และโพลีคาร์บอเนตสามารถทำได้โดยใช้ฝาปิด "ช่องระบายอากาศ" ประเภทต่างๆ ฝาปิดสามารถรวมเทคโนโลยีไว้ในฟิล์มหรือวาล์ว / ฉลากจริงซึ่งจะปล่อยแรงดันสะสม ณ จุดที่กำหนด การใช้ชั้นตัวยึด (Die-Electric) ในฟิล์มสามารถใช้เพื่อสร้างเอฟเฟกต์ที่สามารถเข้าเตาอบได้ในไมโครเวฟ พลังงานไมโครเวฟจะถูกแปลงโดยตัวรับความร้อนเป็นความร้อนที่เปล่งประกายเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีสีน้ำตาล / กรอบเช่นขนมปังหรือขนมอบ นอกจากนี้ยังมีการเคลือบเฉพาะทางเพื่อปรับปรุงผลต่อไป ถาดสำเร็จรูปยังมีจำหน่ายในรูปแบบ CPET, ฟอยล์แบบกดและบอร์ดสำหรับเตาอบที่มีตัวเลือกในการเตาอบแบบคู่ให้กับลูกค้า

ประเภทซีลเทอร์โมฟอร์ม

วัสดุบรรจุภัณฑ์สำหรับฟิล์มขึ้นรูปด้านล่าง (เว็บฐาน) จะถูกคลายออกจากรีลจากนั้นให้ความร้อนในแม่พิมพ์ขึ้นรูปและห้องขึ้นรูปและขึ้นรูปเป็นกระเป๋าหรือถาดแข็ง ใส่กระเป๋า / ถาดเทอร์โมฟอร์มด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติ ฟิล์มปิดผนึกด้านบน (ฟิล์มด้านบน / ฟิล์มโกหก) ครอบคลุมกระเป๋า / ถาดที่บรรจุ อากาศจะถูกระบายออกจากแม่พิมพ์ปิดผนึกและห้องปิดผนึกจากนั้นก๊าซป้องกันจะถูกเติมลงในถุง / ถาด จากนั้นบรรจุภัณฑ์จะถูกปิดผนึกโดยการใช้ความร้อนและความดัน หีบห่อที่ทำเสร็จแล้วจะถูกตัดเป็นแพ็คแต่ละชิ้นขั้นแรกตัดด้วยมีดตัดขวางจากนั้นใช้มีดตัดตามยาว

เครื่องบรรจุภัณฑ์ thermoforming

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับบรรจุภัณฑ์ MAP ดัดแปลงบรรยากาศ

 1. เครื่องบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศแผนที่
 2. เครื่องผสมแก๊สสำหรับเติมอากาศผสม หากคุณต้องการเติมอากาศผสมออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์และไนโตรเจนลงในถาดคุณจำเป็นต้องใช้เครื่องผสมแก๊ส เครื่องผสมแก๊สบางยี่ห้อ: WITT GAS, HodaAMETEK มาคอน.
 3. เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ: เพื่อวิเคราะห์ว่าอัตราส่วนอากาศที่เติมถูกต้องหรือไม่ สิ่งนี้สำคัญมากสำหรับคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ MAP
 4. ถาดพลาสติกที่เหมาะสมและฟิล์มปิดผนึก
 5. บีบอัดอุปกรณ์ลมเพื่อขับเคลื่อนชิ้นส่วนนิวเมติกของเครื่อง
 6. แหล่งก๊าซของออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์ไนโตรเจนหรือเครื่องกำเนิดก๊าซ
 7. อิงค์เจ็ทเครื่องติดฉลากเครื่องตรวจจับโลหะ
 8. อุปกรณ์ที่จำเป็นอื่น ๆ ตามความต้องการของคุณ

ที่มา: https://th.kbtfoodpack.com/modified-atmosphere-packaging-machines/

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our privacy policy. เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • Performance

  Performance cookies are used to see how visitors use the website, eg. analytics cookies. Those cookies cannot be used to directly identify a certain visitor.

Save